Destinationsutveckling

Våra 6 strategier

Hjälp för dig som driver eller som vill driva evenemang i Båstad & På Bjärehalvön. 

Här kan du inspireras och lära dig mer om hur vi gemensamt kan stärka och kommunicera Båstad som ett platsvarumärke. 

Verktygslåda

VERKTYGSLÅDA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM BESÖKSNÄRINGEN.
Läs mer

Näringsliv
kalender

FRUKOSTAR, LUNCHER, UTBILDNINGAR, ANDRA TRÄFFAR & AKTIVITETER
Läs mer

Samarbeten

TVÅ HALVÖAR
-
SKÅNELEDEN
-
EVENT IN SKÅNE
-
& MÅNGA FLER
Läs mer
Besöksnäring & Evenemangsstrategi

Båstad & amp; Bjärehalvön 2021-2026

– ”Jag kommer själv från Bjäre och för mig är det viktigt att stötta det lokala och småskaliga. Även om jag arbetar 100% digitalt hoppas jag genom ett medlemskap på att kunna nätverka med andra småföretagare på och kring Bjäre. ”

Jonna Lindberg

”Båstad Turism & Näringsliv utgör en betydande kraft för förbättrat företagsklimat i kommunen och regionen.”

Alexander Jansson

VD
”Att vara medlem är en självklarhet – genom Båstad Turism & Näringsliv är vi en del av ett stort nätverk som ger energi och stöd”

Gitte Lindström Harmark

”Vet inte hur många år som ”Sportshopen i Båstad” har varit medlemmar. Jag vet bara att vi kommer att vara det i flera, flera, år till…”

Johan Olmarker

”Att vara medlem i BT&N är för oss en självklarhet som alla näringsidkare i kommunen bör vara då det är en del av arbetet som bidrar till att bygden fungerar som den ska.”
”Vi anser att Båstad Turism & Näringsliv är en bra samarbetspartner som är engagerad, lösningsorienterad och jobbar proaktivt med näringslivsfrågor som har berört Väderötrafiken.”

Nils Möller

VD
”Att vara medlem i Båstad Turism & Näringsliv ger oss en möjlighet att kunna vara med och påverka hur vi tillsammans skall göra Bjärehalvön till en attraktiv destination.”

Tomas Pettersson

VD
”Med de aktiviteter och kampanjer som Båstad T&N skapar för att attrahera Bjäre som besöksmål känns det självklart för oss att vara med. Tillsammans blir vi ett attraktivt besöksmål och vilket BTN är duktiga på att knyta samman och förmedla”

Camilla Berthilsson

VD