Att vara medlem i Båstad Turism & Näringsliv ger oss en möjlighet att
kunna vara med och påverka hur vi tillsammans skall göra Bjärehalvön till en
attraktiv destination.