Vi anser att BT&N är en bra samarbetspartner som är engagerad, lösningsorienterad och jobbar proaktivt med näringslivsfrågor som har berört Väderötrafiken.

Anledningen till att vi är medlemmar är det positiva engagemang vi bemötts med genom åren från Båstad Turism & Näringsliv. Att gemensamma driva frågor för att utveckla Bjäre och turismnäringen är en faktor som är starkt bidragande. Vidare anser vi att Båstad Turism & Näringsliv är en drivande partner som skapar ett stort mervärde för oss företagare som jobbar inom turist- och besöksnäringen.