Näringslivslunch- Båstads kommun 30 september

Båstads kommun och Båstad Turism & Näringsliv bjuder in till näringslivslunch den 30 september. Här får du träffa företagare, företagsledare, politiker och kommunala tjänstepersoner. Tillsammans ser vi fram emot att diskutera aktuella näringslivsfrågor för kommunen allt med syfte att stärka företagsklimatet i Båstads kommun. Vi bjuder på lunch!

Program

Meddelas senare

Anmälan

Företag *
Förnamn *
Efternamn *
E-postadress *
Telefonnummer *
Allergi
Villkor *
Genom att villkoren godkänns medger du att Båstad Turism & Näringsliv får lov att lagra och hantera uppgifterna enligt GDPR. Du godkänner att vi tar bilder under tiden evenemanget pågår för framtida marknadsföring. Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar. En NO- showavgift à 500 kr tas ut om du inte dyker upp och ej hör av dig. Läs mer om vår Intregritets policy

Anmälda: 1

Pathricia
Hansson
Båstad Turism & Näringsliv/Båstads kommun
– ”Jag kommer själv från Bjäre och för mig är det viktigt att stötta det lokala och småskaliga. Även om jag arbetar 100% digitalt hoppas jag genom ett medlemskap på att kunna nätverka med andra småföretagare på och kring Bjäre. ”

Jonna Lindberg

”Båstad Turism & Näringsliv utgör en betydande kraft för förbättrat företagsklimat i kommunen och regionen.”

Alexander Jansson

VD
”Att vara medlem är en självklarhet – genom Båstad Turism & Näringsliv är vi en del av ett stort nätverk som ger energi och stöd”

Gitte Lindström Harmark

”Vet inte hur många år som ”Sportshopen i Båstad” har varit medlemmar. Jag vet bara att vi kommer att vara det i flera, flera, år till…”

Johan Olmarker

”Att vara medlem i BT&N är för oss en självklarhet som alla näringsidkare i kommunen bör vara då det är en del av arbetet som bidrar till att bygden fungerar som den ska.”
”Vi anser att Båstad Turism & Näringsliv är en bra samarbetspartner som är engagerad, lösningsorienterad och jobbar proaktivt med näringslivsfrågor som har berört Väderötrafiken.”

Nils Möller

VD
”Att vara medlem i Båstad Turism & Näringsliv ger oss en möjlighet att kunna vara med och påverka hur vi tillsammans skall göra Bjärehalvön till en attraktiv destination.”

Tomas Pettersson

VD
”Med de aktiviteter och kampanjer som Båstad T&N skapar för att attrahera Bjäre som besöksmål känns det självklart för oss att vara med. Tillsammans blir vi ett attraktivt besöksmål och vilket BTN är duktiga på att knyta samman och förmedla”

Camilla Berthilsson

VD