Medlemsenkät

Bransch
Antal medarbetare
Är Båstad Turism & Näringslivs uppdrag tydligt för dig?
Bocka i de aktiviteter som du känner till att Båstad Turism & Näringsliv jobbat med under 2023/2024
Näringslivsutveckling
Destinationsutveckling
Har du deltagit i någon aktivitet med Båstad Turism & Näringsliv?
Vad är viktigast för dig att vi arbetar med/prioriterar?
Välj de 4 som du prioriterar högst.
Visste du att vi har funktionen Företagslots i Båstads kommun?
Har du varit i kontakt med Företagslotsen under året?
Tack vare ditt medlemskap har Båstad Turism & Näringsliv möjlighet att arbeta med näringslivs- och destinationsutveckling för att stärka förutsättningarna för företagande.
Skala 1-5
På vilket sätt vill ditt företag delta i och påverka Båstad Turism & Näringslivs inriktning och arbete?
Vilken typ av information vill du ha mer av från oss?
Övriga idéer och tankar om Båstad Turism & Näringslivs verksamhet
– ”Jag kommer själv från Bjäre och för mig är det viktigt att stötta det lokala och småskaliga. Även om jag arbetar 100% digitalt hoppas jag genom ett medlemskap på att kunna nätverka med andra småföretagare på och kring Bjäre. ”

Jonna Lindberg

”Båstad Turism & Näringsliv utgör en betydande kraft för förbättrat företagsklimat i kommunen och regionen.”

Alexander Jansson

VD
”Att vara medlem är en självklarhet – genom Båstad Turism & Näringsliv är vi en del av ett stort nätverk som ger energi och stöd”

Gitte Lindström Harmark

”Vet inte hur många år som ”Sportshopen i Båstad” har varit medlemmar. Jag vet bara att vi kommer att vara det i flera, flera, år till…”

Johan Olmarker

”Att vara medlem i BT&N är för oss en självklarhet som alla näringsidkare i kommunen bör vara då det är en del av arbetet som bidrar till att bygden fungerar som den ska.”
”Vi anser att Båstad Turism & Näringsliv är en bra samarbetspartner som är engagerad, lösningsorienterad och jobbar proaktivt med näringslivsfrågor som har berört Väderötrafiken.”

Nils Möller

VD
”Att vara medlem i Båstad Turism & Näringsliv ger oss en möjlighet att kunna vara med och påverka hur vi tillsammans skall göra Bjärehalvön till en attraktiv destination.”

Tomas Pettersson

VD
”Med de aktiviteter och kampanjer som Båstad T&N skapar för att attrahera Bjäre som besöksmål känns det självklart för oss att vara med. Tillsammans blir vi ett attraktivt besöksmål och vilket BTN är duktiga på att knyta samman och förmedla”

Camilla Berthilsson

VD