Hållbarhetsavtal

Vi är med och gör Båstad mer hållbart

Vi förstår vikten av att arbeta med hållbarhet och vill bidra på vårt sätt till ett mer hållbart Båstad & Bjärehalvön. För att nå dit krävs ansträngningar och vår avsikt är att bidra i omställningen utifrån våra förutsättningar. Vi kommer inte passivt vara åskådare utan arbeta aktivt för att bidra till ett hållbart Båstad & Bjärehalvön.