HJÄLP FÖR ATT STARTA, DRIVA & UTVECKLA ditt företag

BÅSTAD TURISM & NÄRINGSLIV
Vi på Båstad Turism & Näringsliv finns här för att hjälpa dig. Vi är en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befintliga företags utveckling. Vi är ditt bollplank och hjälper dig till rätt kontakter inom kommunen. Kontakta oss gärna på: naringsliv@bastad.com

NYFÖRETAGARCENTRUM
För dig som vill starta företag.
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv starta-eget rådgivning, coaching och mentorskap tillsammans med ett stort aktivt nätverk inom näringslivet.
Läs mer på Nyföretagarcentrums hemsida där du kan hitta information om hur du går till väga för att lyckas med dina drömmar och få vidare stöd och vägledning.

VERKSAMT.SE
Verksamt.se finns för dig som vill starta företag, driva företag eller för dig som vill utveckla ditt företag vidare. Webbplatsen är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

ALMI
Företagspartner i Skåne AB. Allmän företagsrådgivning som är kostnadsfri, opartisk och konfidentiell. Almis mål är att fler innovativa idéer kommersialiseras och att livskraftiga företag startas och utvecklas.

BO, BYGGA & MILJÖ
Kartor, lantmäteri och mätning för information när du ska söka bygglov, Bostadsanpassning vid funktionsnedsättning,  Information om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till, Var får jag slänga mitt avfall mm. 

REGLER & TILLSTÅND
När du ska starta en ny verksamhet eller om du redan driver en verksamhet, är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver antingen registrering, anmälan eller ett tillstånd. För mer information om vilket tillstånd du behöver finns här information.

FÖRETAGSLOTSEN
Företagslotsen är en funktion till för att hjälpa dig som företagare att förverkliga dina utvecklingsplaner. Ska du starta eller utveckla en verksamhet som berör flera olika kommunala myndigheter? Eller en verksamhet som kräver flera tillstånd, exempelvis bygglov och serveringstillstånd? Då erbjuder Båstads kommun företagslots. Det är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att starta och driva företag i Båstads kommun.

VILL DU BLI KONTAKTAD?

För ett hållbart båstad & bjärehalvö

HÅLLBARHETSPROJEKTET
ANNONSERA
– ”Jag kommer själv från Bjäre och för mig är det viktigt att stötta det lokala och småskaliga. Även om jag arbetar 100% digitalt hoppas jag genom ett medlemskap på att kunna nätverka med andra småföretagare på och kring Bjäre. ”

Jonna Lindberg

”Båstad Turism & Näringsliv utgör en betydande kraft för förbättrat företagsklimat i kommunen och regionen.”

Alexander Jansson

VD
”Att vara medlem är en självklarhet – genom Båstad Turism & Näringsliv är vi en del av ett stort nätverk som ger energi och stöd”

Gitte Lindström Harmark

”Vet inte hur många år som ”Sportshopen i Båstad” har varit medlemmar. Jag vet bara att vi kommer att vara det i flera, flera, år till…”

Johan Olmarker

Sportshopen i Båstad
”Att vara medlem i BT&N är för oss en självklarhet som alla näringsidkare i kommunen bör vara då det är en del av arbetet som bidrar till att bygden fungerar som den ska.”
”Vi anser att Båstad Turism & Näringsliv är en bra samarbetspartner som är engagerad, lösningsorienterad och jobbar proaktivt med näringslivsfrågor som har berört Väderötrafiken.”

Nils Möller

VD
”Att vara medlem i Båstad Turism & Näringsliv ger oss en möjlighet att kunna vara med och påverka hur vi tillsammans skall göra Bjärehalvön till en attraktiv destination.”

Tomas Pettersson

VD
”Med de aktiviteter och kampanjer som Båstad T&N skapar för att attrahera Bjäre som besöksmål känns det självklart för oss att vara med. Tillsammans blir vi ett attraktivt besöksmål och vilket BTN är duktiga på att knyta samman och förmedla”

Camilla Berthilsson

VD