HJÄLP FÖR ATT STARTA, DRIVA & UTVECKLA ditt företag

BÅSTAD TURISM & NÄRINGSLIV
Vi på Båstad Turism & Näringsliv finns här för att hjälpa dig. Vi är en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befintliga företags utveckling. Vi är ditt bollplank och hjälper dig till rätt kontakter inom kommunen. Kontakta oss gärna på: naringsliv@bastad.com

NYFÖRETAGARCENTRUM
För dig som vill starta företag.
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv starta-eget rådgivning, coaching och mentorskap tillsammans med ett stort aktivt nätverk inom näringslivet.
Läs mer på Nyföretagarcentrums hemsida där du kan hitta information om hur du går till väga för att lyckas med dina drömmar och få vidare stöd och vägledning.

VERKSAMT.SE
Verksamt.se finns för dig som vill starta företag, driva företag eller för dig som vill utveckla ditt företag vidare. Webbplatsen är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

ALMI
Företagspartner i Skåne AB. Allmän företagsrådgivning som är kostnadsfri, opartisk och konfidentiell. Almis mål är att fler innovativa idéer kommersialiseras och att livskraftiga företag startas och utvecklas.

BO, BYGGA & MILJÖ
Kartor, lantmäteri och mätning för information när du ska söka bygglov, Bostadsanpassning vid funktionsnedsättning,  Information om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till, Var får jag slänga mitt avfall mm. 

REGLER & TILLSTÅND
När du ska starta en ny verksamhet eller om du redan driver en verksamhet, är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver antingen registrering, anmälan eller ett tillstånd. För mer information om vilket tillstånd du behöver finns här information.

FÖRETAGSLOTSEN
Företagslotsen är en funktion till för att hjälpa dig som företagare att förverkliga dina utvecklingsplaner. Ska du starta eller utveckla en verksamhet som berör flera olika kommunala myndigheter? Eller en verksamhet som kräver flera tillstånd, exempelvis bygglov och serveringstillstånd? Då erbjuder Båstads kommun företagslots. Det är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att starta och driva företag i Båstads kommun.

VILL DU BLI KONTAKTAD?

För ett hållbart båstad & bjärehalvö

HÅLLBARHETSPROJEKTET
ANNONSERA