Handbok för ett hållbart Båstad & Bjärehalvön

Har du redan fyllt i Checklista 1 tryck vidare till Checklista 2

Checklista 1

1.) ARBETAR NI FÖR ATT HÅLLA NERE ER ENERGIANVÄNDNING?

Gör ni exempelvis något av följande?

- Använder förnybar energi
- Har LED-lampor
- Reglerar temperaturen
- Installerat solceller/paneler
- Har snålspolade kranar och toaletter
- Har timer på ljuskällor2.) FRÄMJAR NI MILJÖVÄNLIG MAT & DRYCK?

Gör ni exempelvis något av följande?

- Använder lokalt/närproducerat
- Främjar ekologiskt, växtbaserat (fairtrade) kaffe, te, kranvatten
- Väljer svenskt producerat
- Väljer säsongbaserad mat och dryck
- Minimerar matsvinn, matavfall
- Undviker palmolja
3.) KÄLLSORTERAR NI?

Gör ni exempelvis följande?

- Sorterar metall, papper, plast, kompost, glas m.m. var för sig.
4.) SER NI TILL ATT HÅLLA TRANPORTERNA NERE?

Gör ni exempelvis något av följande?

- Samordnar transporter
- Använder elbil
- Cyklar kortare sträckor
- Reser kollektivt
- Samordnar inköp
- Beställer lokala varor och tjänster.
5.) HÅLLER NI NERE ANDVÄNDNINGEN AV KEMIKALIER?

Gör ni exempelvis något av följande?

- Använder miljömärkta varor vid rengöring.
- Medvetet undviker inköp med skadliga kemikalier.
6.) SER NI TILL ATT LYFTA JÄMSTÄLLDHET?

Gör ni exempelvis något av följande?

- Inkluderar olika kön.
- Formulerar er i marknadsföring på ett inkluderande sätt i text och bild.
- Har en jämställdhetsplan?
7.) ARBETAR NI MED TILLGÄNGLIGHET?

Gör ni exempelvis följande?

- Har hiss, ramper, anpassade arbetsplatser så att människor oberoende funktionsvariation kan ta del av ert utbud.
8.) FÖLJER NI REGELVERK OCH SER TILL ATT ANSTÄLLDA HAR EN GOD ARBETSMILJÖ?

Gör ni exempelvis något av följande?

-Har bra ventilation och belysning
-Arbetstider inkluderar pauser
-Ger friskvård, kollektivavtal, arbetskläder och skor.
-Har struktur för att upptäcka stress och ohälsa.
9.) SER NI NÅGON AFFÄRSFÖRDEL MED ATT JOBBA MED HÅLLBARHET?

Gör ni exempelvis något av följande?

-Säljer produkter bättre eftersom de är lokala, närodlade, ekologiska eller annat.
-Sparar energi eller material och därmed pengar.
10.) Främjar ni lokala varor och tjänster?

Gör ni exempelvis följande?

-Köper och använder varor och tjänster från Bjärehalvön och i dess närhet.
Kontaktuppgifter
– ”Jag kommer själv från Bjäre och för mig är det viktigt att stötta det lokala och småskaliga. Även om jag arbetar 100% digitalt hoppas jag genom ett medlemskap på att kunna nätverka med andra småföretagare på och kring Bjäre. ”

Jonna Lindberg

”Båstad Turism & Näringsliv utgör en betydande kraft för förbättrat företagsklimat i kommunen och regionen.”

Alexander Jansson

VD
”Att vara medlem är en självklarhet – genom Båstad Turism & Näringsliv är vi en del av ett stort nätverk som ger energi och stöd”

Gitte Lindström Harmark

”Vet inte hur många år som ”Sportshopen i Båstad” har varit medlemmar. Jag vet bara att vi kommer att vara det i flera, flera, år till…”

Johan Olmarker

Sportshopen i Båstad
”Att vara medlem i BT&N är för oss en självklarhet som alla näringsidkare i kommunen bör vara då det är en del av arbetet som bidrar till att bygden fungerar som den ska.”
”Vi anser att Båstad Turism & Näringsliv är en bra samarbetspartner som är engagerad, lösningsorienterad och jobbar proaktivt med näringslivsfrågor som har berört Väderötrafiken.”

Nils Möller

VD
”Att vara medlem i Båstad Turism & Näringsliv ger oss en möjlighet att kunna vara med och påverka hur vi tillsammans skall göra Bjärehalvön till en attraktiv destination.”

Tomas Pettersson

VD
”Med de aktiviteter och kampanjer som Båstad T&N skapar för att attrahera Bjäre som besöksmål känns det självklart för oss att vara med. Tillsammans blir vi ett attraktivt besöksmål och vilket BTN är duktiga på att knyta samman och förmedla”

Camilla Berthilsson

VD