Handbok för ett hållbart Båstad & Bjärehalvön

Har du redan fyllt i Checklista 1 tryck vidare till Checklista 2

Checklista 1

1.) ARBETAR NI FÖR ATT HÅLLA NERE ER ENERGIANVÄNDNING?

Gör ni exempelvis något av följande?

- Använder förnybar energi
- Har LED-lampor
- Reglerar temperaturen
- Installerat solceller/paneler
- Har snålspolade kranar och toaletter
- Har timer på ljuskällor2.) FRÄMJAR NI MILJÖVÄNLIG MAT & DRYCK?

Gör ni exempelvis något av följande?

- Använder lokalt/närproducerat
- Främjar ekologiskt, växtbaserat (fairtrade) kaffe, te, kranvatten
- Väljer svenskt producerat
- Väljer säsongbaserad mat och dryck
- Minimerar matsvinn, matavfall
- Undviker palmolja
3.) KÄLLSORTERAR NI?

Gör ni exempelvis följande?

- Sorterar metall, papper, plast, kompost, glas m.m. var för sig.
4.) SER NI TILL ATT HÅLLA TRANPORTERNA NERE?

Gör ni exempelvis något av följande?

- Samordnar transporter
- Använder elbil
- Cyklar kortare sträckor
- Reser kollektivt
- Samordnar inköp
- Beställer lokala varor och tjänster.
5.) HÅLLER NI NERE ANDVÄNDNINGEN AV KEMIKALIER?

Gör ni exempelvis något av följande?

- Använder miljömärkta varor vid rengöring.
- Medvetet undviker inköp med skadliga kemikalier.
6.) SER NI TILL ATT LYFTA JÄMSTÄLLDHET?

Gör ni exempelvis något av följande?

- Inkluderar olika kön.
- Formulerar er i marknadsföring på ett inkluderande sätt i text och bild.
- Har en jämställdhetsplan?
7.) ARBETAR NI MED TILLGÄNGLIGHET?

Gör ni exempelvis följande?

- Har hiss, ramper, anpassade arbetsplatser så att människor oberoende funktionsvariation kan ta del av ert utbud.
8.) FÖLJER NI REGELVERK OCH SER TILL ATT ANSTÄLLDA HAR EN GOD ARBETSMILJÖ?

Gör ni exempelvis något av följande?

-Har bra ventilation och belysning
-Arbetstider inkluderar pauser
-Ger friskvård, kollektivavtal, arbetskläder och skor.
-Har struktur för att upptäcka stress och ohälsa.
9.) SER NI NÅGON AFFÄRSFÖRDEL MED ATT JOBBA MED HÅLLBARHET?

Gör ni exempelvis något av följande?

-Säljer produkter bättre eftersom de är lokala, närodlade, ekologiska eller annat.
-Sparar energi eller material och därmed pengar.
10.) Främjar ni lokala varor och tjänster?

Gör ni exempelvis följande?

-Köper och använder varor och tjänster från Bjärehalvön och i dess närhet.
Kontaktuppgifter